Fundacja Natura Polska przy współpracy z Łużycką Lokalną Grupą Rybacką zaprasza na interesujące szkolenie pn. „Pozyskiwanie środków na działalność organizacji”. Odbędzie się ono w Lubsku przy ulicy Kanałowej w dniach 25-26 kwietnia (piątek-sobota) w godzinach 9.30-16.30. Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sadło Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy. W programie szkolenia : wprowadzenie do fundraisingu, źródła pozyskiwania środków, strategie finansowania, wykorzystanie internetu w fundraisingu i pozyskiwanie środków w lokalnym środowisku. Szkolenie jest okazją do poznania nowych form pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej (Stowarzyszenia, Fundacji) oraz na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami. Jest ono bezpłatne (trzeba jedynie dojechać do Lubska). Organizatorzy zapewniają także komplet materiałów szkoleniowych i wyżywienie. Szkolenie finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać maila na adres: gruparybacka@lubsko.pl podając nazwę organizacji i kontakt telefoniczny do osoby zgłaszającej się na szkolenie.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, gdyż ilość uczestników szkolenia jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).