Apel Wójta Gminy Tuplice
W trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych
Czas wakacji, które właśnie rozpoczęliśmy,  to okres wypoczynku, relaksu i zabawy. To czas, w którym szczególną troską należy objąć nasze dzieci i młodzież. Doświadczenie i pierwsze doniesienia z naszego rejonu wskazują, że zmniejszona kontrola ze strony opiekunów, oraz brak pomysłów na zorganizowanie wolnego czasu przyczyniają się do zachowań nieprzemyślanych, ryzykownych i niebezpiecznych i to nie tylko naszych pociech, ale też samych dorosłych.

Zapobieganie oraz profilaktyka są bardziej skuteczne niż zwalczanie skutków niewłaściwego postępowania. Proszę zatem o szczególną rozwagę i zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom, młodzieży jak i przemyślane postępowanie, które w większości może zapobiec nieszczęśliwym wypadkom. W województwie lubuskim odnotowujemy co roku kilkanaście przypadków utonięć. Główną przyczyną nadal jest alkohol oraz korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk. W Gminie Tuplice jest ponad 40 zbiorników, oczek wodnych i stawów. Niestety ograniczony budżet i ogromne potrzeby uniemożliwiają objęcie ich ochroną ratowników wodnych i dostosowaniem do wymagań sanitarnych stawianych dla miejsc wypoczynku zbiorowego. W związku z  powyższym zwracam się do Mieszkańców i Gości Gminy Tuplice z apelem o:
– rozważne korzystanie z wakacyjnego wypoczynku, z zachowaniem przepisów i  wiedzy na temat podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli oraz zachowań w nagłych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu (tel. Alarmowy 112, Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 996).
Mam nadzieję, że rozwaga, zdrowy rozsądek będą towarzyszyły naszemu letniemu wypoczynkowi a współpraca i zaangażowanie rodziców i opiekunów, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wypoczynku naszych dzieci,  młodzieży i nas samych.

Wójt Gminy Tuplice
/-/ Tadeusz Rybak