KOMUNIKAT

 

 

W związku z trwającymi pracami nad projektem „Strategia Rozwoju Gminy Tuplice na lata 2014 – 2020″, Wójt Gminy Tuplice zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje społeczne oraz instytucje i pozostałe podmioty do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się

 

19 września 2014 r., w Dużej Sali GOK – ul. Mickiewicza 10, w Tuplicach – rozpoczęcie debaty godz. 17 00

 

Strategia rozwoju gminy jest długookresowym programem, zawierającym kierunki rozwoju, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych celów w czasie realizacji dokumentu strategicznego tj. w latach 2014-2020. Strategia rozwoju powinna odpowiadać na podstawowe pytania: w jakim miejscu rozwoju znajduje się gmina, co należy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości, jakie ma możliwości a jakie ograniczenia (prawne, terytorialne, społeczne itp.)? Jakie zbiorowe potrzeby są najistotniejsze dla mieszkańców?

 

Projekt Strategii jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Tuplice oraz w sekretariacie Urzędu, w godz. 7 00 – 15 00