W wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 22 października 2014 r.  na podstawie art. 182 § 4 ustawy Kodeks wyborczy, Gminna Komisja Wyborcza w Tuplicach uchwałą nr 4/2014 powołała na terenie gminy Tuplice dwie obwodowe  komisje wyborcze:

 

 

I. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Tuplicach, z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1 (Zespół Szkół w Tuplicach), w składzie:

 

1.      Ilona Kotwicka przewodnicząca OKW

zam. Tuplice, zgłoszona przez wójta ,

 

2.      Depczyńska Katarzynaczłonek OKW

zam. Tuplice – zgłoszona przez KWW Na Rzecz Reform Tomasza Kosiorskiego   

 

3.      Madczak Renataczłonek OKW

zam. Cielmów, zgłoszona przez KW Lepsze Lubuskie Bezpartyjny Samorząd                   

 

4.      Szyszko Anitaczłonek OKW,

 zam. Tuplice, zgłoszona przez KW Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 

5.      Cierzniak Mateusz – zastępca przewodniczącej OKW

 zam. Tuplice, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska         

 

6.      Maniecka Dorota członek OKW

zam. Gręzawa, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 

7.      Nejman Irena  członek OKW

zam. Łazy, zgłoszona przez KWW Tadeusza Rybaka

 

8.      Mikoś Izabelaczłonek OKW

 zam. Tuplice, zgłoszona przez KW SLD Lewica Razem

 

9.      Jabłko Ireneuszczłonek OKW

zam. Jagłowice, zgłoszony przez KWW Łukasz Makarowski

 

II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Drzeniowie 22 – świetlica, w składzie:

 

1.      Melech Małgorzata  przewodnicząca OKW

 zam. Grotów, zgłoszona przez wójta,

 

2.      Pietrasik Tadeusz  członek OKW

 zam. Chełmica, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska

 

3.      Falkiewicz Kazimierz  członek OKW

 zam. Tuplice, zgłoszony przez KW SLD Lewica Razem

 

4.      Nowicki Tomaszczłonek OKW

 zam. Tuplice, zgłoszony przez KW Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 

5.      Mazur – Dzikiewicz Anna   członek OKW

 zam. Drzeniów, zgłoszona przez KWW Tadeusza Rybaka                                                                                                            

 

6.      Krassy Konrad  zastępca przewodniczącej OKW

 zam. Grabów, zgłoszony przez KWW Dobre Miasto Gmina Powiat

 

7.      Będza Bożenaczłonek OKW

 zam. Świbinki, zgłoszona przez KWW Łukasz Makarowski

 

8.      Kłos Eugeniusz– członek OKW

 zam. Nowa Rola, zgłoszony przez KW PSL,

 

9.      Madczak Karolina– członek OKW

 zam. Tuplice, zgłoszona przez KWW Lepsze Lubuskie Bezpartyjny Samorząd                                                                

 

 

 

Przewodnicząca GKW  w Tuplicach

 

/-/ Marina Dajana Józefowska