Boisko sportowe było marzeniem nie tylko naszych dzieci i młodzieży, ale również włodarza gminy oraz sportowo i pozytywnie nastawionych mieszkańców całej Gminy Tuplice. Z zazdrością spoglądaliśmy na naszych sąsiadów z ościennych gmin, którzy już od kilku lat mogli korzystać z kompleksu  „Orlik”.  Brak nowoczesnego obiektu do uprawiania piłki nożnej, ręcznej, koszykowej  i siatkowej wielokrotnie był poruszany na posiedzeniach rady i jej komisji, zawsze jednak brakowało pieniędzy i możliwości ubiegania się o dodatkowe środki. Dwa razy składaliśmy wnioski do Łużyckiej Lokalnej Grupy Działania w Lubsku o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego i niestety, z powodu braku środków, projekt ten był umieszczany na liście rezerwowej. Dopiero za trzecim razem gminny wniosek i projekt uzyskał uznanie Zarządu ŁLGD i umieszczony na liście zamierzeń dofinansowanych ze środków UE w wysokości 70 000 zł. Całość kosztowała nas około 170 tys.
Boisko zostało oficjalnie otworzone przez Wójta Gminy Tuplice  – Tadeusza Rybaka 12 listopada 2014 r., przy wielkim aplauzie dzieci i młodzieży Zespołu Szkół  w Tuplicach oraz przyjęte równie entuzjastycznie przez  Panią Dyrektor  – Małgorzatę Polak i całe grono nauczycielskie.  Jednak już wcześniej nie można było utrzymać młodszych i starszych użytkowników, którzy na przerwach i popołudniami rozpoczęli korzystanie z kolorowego boiska. Z założeń wynika, że obiekt ten ma służyć całej lokalnej społeczności, będzie strefą wydzieloną i dostępną od poniedziałku do niedzieli, od godzin rannych do późnych godzin wieczornych wszystkim miłośnikom ruchu na świeżym powietrzu. Aby dokończyć całe zamierzenie gmina musi jeszcze zainwestować w dodatkowe oświetlenie terenu. Przewidujemy również zagospodarowanie pozostałej części placu poprzez wybudowanie siłowni  plenerowej oraz innych urządzeń sportowych (bieżnia, skocznia itp.). Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy będą należycie użytkować obiekt i pomimo monitoringu niezwłocznie będą zgłaszane każde akty wandalizmu lub bezmyślnego niszczenia. Tylko dzięki wspólnej dbałości  boisko będzie mogło służyć nam przez wiele lat.
Wójt Gminy Tuplice zaprasza do korzystania z obiektu.
{gallery}/boisko_szkola{/gallery}