W związku z otrzymanym pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w sprawie terminu składania wniosków o przekazanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2014 roku prosimy wszystkich pracodawców o składanie ww. wniosków w terminie nieprzekraczalnym do 5 grudnia 2014 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą realizowane.