Redakcja Gazety Regionalnej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Tuplice i osoby zainteresowane programem i zamierzeniami na kolejną kadencję ,
na DEBATĘ kandydatów na Wójta Gminy Tuplice:

Tadeusza Rybaka   i   Katarzyny Kromp

Debata odbędzie się 24 listopada 2014 r. o godz. 16 00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Tuplice, ul. Mickiewicza 27
ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU