Z A P R O S Z E N I E

Jesteś osobą bezrobotną, masz pomysł na siebie, może potrzebujesz pomocy, by zacząć własną działalność?

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych, pracujących i niepracujących na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu

28 stycznia 2015 r. o godz. 1700

w Dużej Sali GOK, ul. Mickiewicza 10

 „Jak założyć spółdzielnię socjalną, jak zostać pracownikiem spółdzielni”

Spotkanie poprowadzi zespół koordynatorów  i specjalista – doradca zawodowy  w ramach programu pn. „Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej” realizowanego ze środków POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Program ma pomóc mieszkańcom subregionu zielonogórskiego, w tym mieszkańcom Gminy Tuplice, w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Uczestnicząc w projekcie otrzymają Państwo informacje dotyczące rozwiązania wielu kwestii związanych z:

– możliwościami realizacji własnych pomysłów na działalność,

– zorganizowaniem wspólnej grupy i rozwiązaniem  problemów wykluczenia społecznego,

– wykorzystania możliwości zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, uprawnień,

– możliwości uzyskania wsparcia finansowego, prawnego,  doradztwa specjalistycznego, pomocy z zakresu prowadzenia obsługi księgowej.

Ten projekt jest dla WAS, pomyślcie o własnej przyszłości i możliwości realizacji własnych planów i ambicji!

W imieniu koordynatorów na spotkanie serdecznie zaprasza

Wójt Gminy Tuplice

Katarzyna Kromp