Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby nie przekraczające 150% kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, czyli:

 – 813,00 zł osoby samotne

 – 684,00 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach bądź do Parafialnego Zespołu Caritas w Tuplicach po SKIEROWANIE na odbiór pomocy żywnościowej, która jest wydawana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wydawane są produktu żywnościowe o długim okresie ważności, 20 kg na osobę.

Więcej informacji pod numerem telefonu 68 3625730.