Szanowni Państwo,

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468, z późn. zm. ),  iż z uwagi na przekroczenie: – ilości 155 700 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, oraz – ilości 18 650 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Rynku Rolnego w dniu 16 lutego 2015 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień.