26.02.2015 r. (czwartek) o godz. 13:00 w dużej sali GOK w Tuplicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych założeniem własnej firmy. W programie przewidziana jest prelekcja specjalisty z Agencji Rozwoju Regionalnego, prezentacja dot. możliwości udzielenia przedsiębiorcom dotacji unijnych oraz wystąpienie urzędnika z Urzędu Pracy m.in. na temat. pozyskiwania środków przysługujących za stworzenie nowych miejsc pracy. Po prezentacjach przewidziany jest panel dyskusyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.