Dyrektor Samorządowego  Przedszkola  w  Tuplicach   informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016  będzie prowadzony  przedszkolu w  terminie zgodnie  z harmonogramem:  

1. W okresie od 02.03.03.2015 r.  do 05.03.2015 r.  odbywa się wydawanie i przyjmowanie   Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci już uczęszczających

2. W okresie od 06.03.2015 r   do 31.03.2015 r. – odbywa się wydawanie i przyjmowanie Wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. Do 13.04.2015 r. – rozpatrywanie złożonych Wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

4. 30.04.2015 r.  – ogłoszenie  wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu.

Dziecko  w wieku 5 lat  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola są do pobrania  od godz. 7:00 do 14:30 w  sekretariacie przedszkola ul. Kopernika 3,  Tuplice.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 375-70-81.
                                                             
                                                                                                   
                                                                Dyrektor Przedszkola  Grażyna  Głowacka.