Urząd Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie fotografii, pocztówek, etc. ilustrujących miejsca związane z dawną produkcją wyrobów z gliny (cegielnie, kopalnie) istniejących w przeszłości na terenie gminy (w Tuplicach, Drzeniowie). Prośba ma związek z projektem realizowanym wraz ze Związkiem Gmin Döbern pn. ”Polsko – niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oraz promocja turystyczna miejsc po polskiej i niemieckiej stronie Łuku Mużakowa, które związane są z dawną produkcją wyrobów z gliny. Głównym założeniem projektu jest wykonanie szlaku ceramicznego opisującego dawne formy produkcji wyrobów jak i tradycje ceramiczne, znajdujące się na obszarze wsparcia po polskiej stronie.

Osoby, które posiadają materiały ilustrujące miejsca związane z produkcją wyrobów z gliny, jak cegielnie i kopalnie, proszone są o kontakt mailowy: promocja@tuplice.pl lub telefoniczny (68) 362 57 29.