W dniu 12 maja 2015 roku, w godz. 6.00 – 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/I.
 
Jednym z elementów przedsięwzięcia będzie epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie trwania ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.
W ramach treningu może zostać wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie gmin biorących udział w ćwiczeniu, o czym dowiemy się 12.05.2015 r,. Apelujemy do mieszkańców gminy Tuplice o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.