Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary lub/i wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe np: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. – odbiór 23.05.2015r.

UWAGA

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ OPONY.

Te zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice można nieodpłatnie oddać do PSZOK