Oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich dla gminy Tuplice

Lokal wyborczy w Tuplicach:

Andrzej Sebastian Duda – 261
Bronisław Maria Komorowski – 513

Lokal wyborczy w Drzeniowie:

Andrzej Sebastian Duda – 94
Bronisław Maria Komorowski – 132

Frekwencja dla gminy – 39%