Minister Środowiska informuje, że w bieżącym roku w lasach wszystkicj form własności, w tym także w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa, na terenie całego kraju rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

treść ogłoszenia —>>>