Spotkanie dotyczące analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń naszego obszaru a także wyznaczającej cele Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumentu umożliwiającego aplikowanie o środki unijne dla sołectw, gminy, stowarzyszeń itd.

Zapraszamy, 16.09.2015 r. godz. 17:00, świetlica w Gręzawie.