Wojewoda Lubuski apeluje o przegląd drzewostanu przeznaczonego do wycinki, które stanowią potencjalne zagrożenie dla budynków i szlaków komunikacyjnych na terenie gminy Tuplice  oraz tych, które nie są przeznaczone do wycinki, a stanowią ww. zagrożenie.  Nasilające się zjawiska pogodowe powodują duże straty materialne oraz narastające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego – szczególnie na terenach zabudowanych. Chcąc uniknąć kolejnych strat i zagrożeń drzewostan, który według Państwa stwarza takie zagrożenie i należało by go usunąć,  proszę zgłaszać pisemnie do  Urzędu Gminy w Tuplicach do dnia 30.09.2015 r. pok. nr 7