W dniach 3-15 października 2015 roku, w godz. 6.00 – 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE -SAREX 15/I. (termin rezerwowy 16 październik br.)

Jednym z elementów przedsięwzięcia będzie epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie trwania ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.
W ramach treningu może zostać wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Apelujemy do mieszkańców gminy Tuplice o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.