W dniu 10 grudnia 2015 roku, w godz. 12.00 – 12.30 na terenie Gminy Tuplice zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.
Podczas próby zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Apelujemy do mieszkańców o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.