Urząd Gminy w Tuplicach ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) służącego do identyfikacji wizualnej i promocji gminy.

Składanie Prac Konkursowych upływa  w dniu 31 grudnia 2015r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny poniżej:

REGULAMIN —>>>