W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR)Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do zapoznania się z projektem w/w dokumentu i do zgłaszania uwag.

Uwagi prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@grupaluzycka.pl.

                                                                                                                                
Zmiany zgłoszone po upływie terminu i nie na wymaganym formularzu nie będą rozpatrywane.

Prezes Stowarzyszenia

Helena Miklaszewska

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz zgłaszania uwag oraz cele wraz przedsięwzięciami i wskaźnikami do pobrania pod adresem http://www.grupaluzycka.pl/.