Informujemy że Zarządzeniem Wójta Gminy Tuplice nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016r. rozpoczynamy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na 2016 rok.