OGŁOSZENIE

Prezes Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” informuje, że od stycznia do grudnia 2016r stowarzyszenie realizuje zadania z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach programu oferujemy:
    pomoc prawną,
    pomoc psychologiczną oraz psychoterapię,
    pomoc psychiatryczną,
    indywidualną pomoc w nauce,
    czasowe schronienie,
    pomoc materialną (dopłaty do czynszu, żywności, środków czystości i odzieży).

Zapraszamy wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem (np. uszkodzenie ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia i inne) do:

– siedziby Lubuskiego Ruchu – Żary, ul Wrocławska 5
– filii w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna i Punktach Mobilnych w Mirostowicach Dolnych (budynek świetlicy wiejskiej), Bieniowie (budynek Zespołu Szkół), Złotniku (budynek szkoły podstawowej);
– filii w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2 i Punktach Mobilnych w Trzebielu, ul. Żarska 52, Przewozie, ul. Sportowa 14, Tuplicach, ul. Mickiewicza 10,
– filii w Żaganiu, ul. Pstrowskiego 3 i Punktach Mobilnych w Wymiarkach, ul. Strzelecka 4, Iłowie, ul. Mickiewicza 21, Małowicach, ul. Fabryczna 3,
a także dodatkowych Punktach Mobilnych w Dąbiu, ul. Szeroka 6a, Bobrowicach (budynek Urzędu Gminy), Górzynie (budynek szkoły podstawowej), Brodach (budynek Urzędu Gminy).

Szczegółowe harmonogramy przyjęć psychologa, prawnika lub osoby pierwszego kontaktu znajdują się na stronie internetowej: lubuskiruch@wp.pl lub w miejscach świadczenia pomocy, a także w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach miasta lub gminy.

Zapraszamy wszystkie osoby pokrzywdzone do skorzystania z naszego programu. Udzielana przez nasze stowarzyszenie kompleksowa pomoc, pozwoli na szybkie uporanie się z krzywdą lub stratą, powstałą w wyniku przestępstwa.

Prezes

Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”

– harmonogram dyżurów psychologa i prawnika