Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta ogłasza konkurs plastyczny w ramach akcji: „Pola nadziei” dla hospicjum św. Brata Alberta pt. „Żonkilowe ogrody nadziei”. Wyczaruj na swojej karcie ogrody pełne miłości, radości i bliskości, wrażliwości na drugiego człowieka.

– regulamin konkursu

Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta ogłasza konkurs plastyczny w ramach akcji: „Pola nadziei” dla hospicjum św. Brata Alberta pt. „Żonkilowi wolontariusze”. Wykonaj prezentację, film ukazujący ideę niesienia pomocy osobom potrzebującym.

– regulamin konkursu

Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta ogłasza konkurs plastyczny w ramach akcji: „Pola nadziei” dla hospicjum św. Brata Alberta pt. „Świat wokół nas z żonkilem w tle”. Rozejrzyj się wokół siebie. Czy dostrzegasz już wiosnę? Czy widzisz, jak ludzie  dzielą się miłością i troską z potrzebującym człowiekiem. Zatrzymaj tę chwilę na zawsze w wykonanej przez siebie fotografii.

– regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia dla wszystkich konkursów

– zgłoszenie do udziału