W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+”  specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni. 

Wizyta w Tuplicach nastąpi 29 kwietnia 2016 r. od godz. 1200 do godz. 1400,
500bus ustawi się na placu przy Urzędzie Gminy.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.