Urząd Gminy Tuplice informuje, że na terenie Gminy Tuplice zgodnie z umową dzierżawy nr 2/KB/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. zawartą z firmą TRANSKOV Robert Kowalewicz Bobrowniki,  usytuowane są 4 metalowe pojemniki przeznaczone na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych, zlokalizowane na działkach stanowiących własność Gminy Tuplice w następujących miejscach:
– Osiedle 9 Maja w Tuplicach (1 pojemnik);
– Parking przy stadionie w Tuplicach przy ul. Świerczewskiego (1 pojemnik);
– Targowisko gminne przy Urzędzie Gminy Tuplice (1 pojemnik);
– Boisko i plac zabaw w Cielmowie (1 pojemnik).
Umowa dzierżawy z obecną Firmą obowiązuje do dnia 30.04.2016 r. po tym terminie zostanie zawarta umowa z nowym podmiotem tj. Lubuskim Oddziałem Okręgowym POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, w wyniku której, na dotychczasowych miejscach ustawione zostaną pojemniki z logo PCK z przeznaczeniem na zbiórkę tekstyliów.