31 maj –  wyrównania dla osób, które otrzymały decyzje.

10 czerwca – wypłaty bieżące + wyrównania dla osób, które otrzymają decyzje.

24 czerwca – wyrównania dla kolejnych osób, które otrzymają decyzje.