Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów zaprasza sołectwa Gminy Tuplice do udziału w jagodowym konkursie kulinarnym, który odbędzie się 2 lipca 2016 r. w Drzeniowie podczas festynu Jagodowe Święto.
 
zgłoszenia kierować do Sołtysa wsi Drzeniów Elżbiety Werther 505284587