Terminy wypłat kolejnych świadczeń wychowawczych:

– 11.08.2016 r.
– 14.09.2016 r.
– 12.10.2016 r.
– 9.11.2016 r.
– 9.12.2016 r.