Uprzejmie informujemy, że do dnia 5 września 2016 r., w Urzędzie Gminy w Tuplicach przyjmowane są zgłoszenia chętnych  do pracy w Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tuplice.  Uprawnione  do pracy w komisji są osoby wpisane do rejestru wyborców w gminie Tuplice.
Swoją kandydaturę zgłaszać można w sekretariacie w Urzędzie  Gminy , do dnia 5 września 2016 r., do godz. 16:00.