Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tuplicach z dnia 15.09.2016 w sprawie harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na Radnych Rady Gminy Tuplice wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 6.11.2016r.- pełna treść —>>>