Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2016 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tuplice zarządzonych na dzień 06 listopada 2016 r.

pełna treść —>>>