W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na Budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.
W programie spotkań m.in.:

    Kto może aplikować o środki,
    Jakie operacje będą preferowane,
    Na co i w jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie,
    Jakie dokumenty i w jakim terminie trzeba złożyć,
    Jak przebiega procedura wyboru i oceny operacji.

 
Terminy spotkania informacyjnego: 28.11.2016 r. 14:00, Urząd Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27 Sala Ślubów