Składamy firmie ENEA serdecznie podziękowania za wsparcie finansowe wydarzenia kulturalnego pn. Jarmark Bożonarodzeniowy 2016, organizowanego przez Urząd Gminy Tuplice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach, Parafialny Zespół „Caritas” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Tuplicach.