Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UWAGA – Szkolenia!!!
W związku z naborami wniosków, które ruszają od 18 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej
2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy

12.01.2017r. (czwartek) – TRZEBIEL, godz. 9.00 
Sala Widowiskowa przy Urzędzie Gminy Trzebiel – ul. Żarska 41

13.01.2017r. (piątek) – GUBIN, godz. 9.00
Sala Narad w Urzędzie Gminy Gubin – ul. Obrońców Pokoju 20 (1 piętro)

16.01.2017r. (poniedziałek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
Szkolenie dla wnioskodawców w ramach:
1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej

17.01.2017r. (wtorek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów  wyboru. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczane podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.