Informujemy, że do Wojewody Lubuskiego zwrócił się Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie z prośbą o rozpowszechnienie informacji o rozpoczęciu edycji corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2017”.
Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi działający
z ich upoważnienia. Od tego roku, w związku z nowym regulaminem konkursu, zabytki można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:
1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie  pałacowe)
3. Adaptacja obiektów zabytkowych
4. Architektura i budownictwo drewniane
5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia obiektu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl). Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn. Termin składania wniosków to 31 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Anna MaćkowiakDyrektor
Wydziału Infrastruktury