UWAGA !!!

W związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091)   

WŁAŚCICIELOM i HODOWCOM  PTACTWA
przypominamy iż

drób lub inne ptaki w gospodarstwie należy nadal przetrzymywać w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu!
Rozporządzenie obowiązuje do jego odwołania. Za nieprzestrzeganie nakazu grożą wysokie kary finansowe !!!!!