W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przyjętą przez polski parlament we wrześniu 2016 r., godnie z którą za propagowanie komunizmu uważa się nazwy ulic odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących totalitarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, samorządy zobowiązane są do zmiany obowiązujących nazw, upamiętniających komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji prawnych. W Tuplicach do zmiany kwalifikują się ulice Świerczewskiego i 9 Maja.

Jako że sprawa ta wywołuje dużo emocji i znaków zapytania wśród mieszkańców naszej gminy, postanowiliśmy zorganizować spotkanie informacyjne na ten temat. Odbędzie się ono 6 marca (poniedziałek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury (duża sala). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań!