UWAGA – NABORY WNIOSKÓW W LGD ROZSTRZYGNIĘTE!!!

Informujemy, że 22 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach:
1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
W ramach naboru 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy  nie wpłynął żaden wniosek.

Na stornie www.grupaluzycka.pl dostępne są:
Protokół z posiedzenia Rady z dn. 22.03.2017 wraz załącznikami.
Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2017/IRiK.
Listę operacji wybranych 1/2017/IRiK
Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 2/2017/P.
Listę operacji wybranych 2/2017/P.
Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2017/R.
Listę operacji wybranych 3/2017/R.
Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 5/2017/IT.
Listę operacji wybranych 5/2017/IT.