INFORMACJA

W związku z obowiązującym terminem przyjęcia nowych taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tuplice
w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. informujemy, że nowe taryfy cenowe są w następującej wysokości:

1) 1m³ wody 3,88 zł + VAT (4,19 zł brutto) – wszystkie grupy  odbiorców;
2) opłata  abonamentowa 1,30 zł + VAT/1szt/m-c (1,40 zł brutto);
3) 1m³ ścieków  7,02 zł + VAT (7,58 zł brutto) – wszystkie grupy odbiorców.

Uzasadnienie

    W dniu 23 stycznia 2017 r. złożony został przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej wniosek o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
    Zaproponowane taryfy nie zostały przyjęte uchwałą przez Radę Gminy Tuplice, stąd wchodzą w życie z mocy prawa po upływie 70 dni od złożenia wniosku.