W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. poz. 722, informuje się, że z dniem 06.04.2017 r. zostaje zniesiony zakaz utrzymywania drobiu przyzagrodowego w zamkniętych obiektach budowlanych. Jednocześnie właściciel drobiu zobowiązany jest przestrzegać zapisów w.w. rozporządzenia mówiący m.in. o zakazie
a)pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

—>>> pełna treść rozporządzenia