Informacja krótka, ale ważna dla rodziców: w dniu 23 czerwca 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Tuplice w godzinach 11:00-12:00 nastąpi wypłata stypendium szkolnego.