Informujemy, iż w dniu 31.08.2016 r. zawarliśmy umowy z EUROVIA POLSKA S.A.na modernizację: drogi dojazdowej do cmentarza w Nowej Roli na kwotę 126 456,33 zł brutto.

Przewidziany termin zakończenia wyznaczono na 30.06.2017r.

Modernizacja dróg realizowana jest w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Inwestycja jest dofinansowana na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Celem operacji jest poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej w tym przypadku cmentarz komunalny dla 132 mieszkańców miejscowości Nowa Rola na odcinku 273m.

{gallery}/inwestycje/nowa rola/{/gallery}