Zapraszamy do udziału w konkursie na tekst prasowy, który będzie promował działalność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców naszego obszaru, którzy mają minimum 12 lat. Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: 12 – 18 lat oraz 18 +. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe 🙂 Termin składania prac upływa 26 września 2017 roku o godzinie 16.00.

regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny po adresem
http://www.grupaluzycka.pl/