Platforma internetowa http://euslugi-tuplice.lsi2020.pl/

Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Lider projektu

Partnerzy

Miasto Żagań  Miasto i Gmina Jasień Gmina Żary Gmina Trzebiel  Gmina Przewóz Gmina Tuplice

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii koordynacyjno-informacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
Wartość projektu: 3.255.629,15 w tym dofinansowanie z EFRR 2.767.284,77.