UWAGA – osoby/ podmioty, które składały wnioski do „LGD – Grupa Łużycka”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmienione formularze umów o przyznanie pomocy w zakresie:
• Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 7z)
• Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 4 z).
Zmienione dokumenty dostępne są na stronie www.grupaluzycka.pl.
Osobom / podmiotom, które składały wnioski do „LGD – Grupa Łużycka” przypominamy o doradztwie świadczonym przez biuro. Doradztwo świadczone jest w zakresie:
• dokonywania uzupełnień / wyjaśnień do wniosków o przyznanie pomocy
• przygotowywania wniosków o płatność
• dokonywania uzupełnień / wyjaśnień do wniosków o płatność.
Biuro „LGD – Grupa Łużycka”:
Lubsko – ul. Kopernika 19
Adres e-mail: biuro@grupaluzycka.pl
Telefon: 68 457 61 50
Biuro czynne jest w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, a w piątek od 8.00 do 15.00. Zapraszamy!