Wójt Gminy Tuplice informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 roku.

Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok należy złożyć w tut. Urzędzie Gminy w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku.