Fundacja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: LUBUSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Fundacja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Projekt kierowany jest do osób, zamieszkujących obszar województwa lubuskiego chcących podnieść swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i kompetencji cyfrowych.

Do udziału zapraszamy osoby:

  • w wieku 25 – 64 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej),

  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED)

  • osoby zamieszkujące obszar wiejski

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia:

  • Kurs języka angielskiego, niemieckiego  i francuskiego (moduł 60 h),

  • Kurs komputerowy  (moduł 90 h).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne, certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje/kompetencje.

Więcej informacji otrzymasz pod nr tel. 886 468 299 lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.